29/03/2023
Breaking News

คนละครึ่งเฟส 3 จ่อเปิดให้รับสิทธิ์ เม.ย.นี้ เพื่อกระตุ้นใช้จ่ายในประเทศ

รมว.คลัง แย้มโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” ต้องประเมินภาพรวมเศรษฐกิจอีกครั้ง หากเริ่มใหม่ต้องพิจารณาในเดือน เม.ย.-พ.ค. เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศให้มากขึ้น

นายอาคม เพิ่มเติมพิทยาประเสริฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การสมัครสมาชิกคราวนี้ทำให้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 15 ล้านคน คนละ 3,500 บาท ใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์จนถึงวันที่ 31 มี.ค. ปริมาณสมัครสมาชิกครบ 15 ล้านสิทธิ์ ตามเป้าหมาย รวมทั้งต้องรอคอยให้คะแนนว่าพลเมืองมีการใช้จ่ายมากมายหรือน้อยยังไง
ทั้งนี้ ถ้าหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็บางทีอาจเปิดโครงงานคนละครึ่งเฟส 3 ได้ เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นตัวหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) 50% ตอนที่ภาคการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ยังไม่มีรายได้เข้าประเทศ
แม้กระนั้น ได้ติดตามโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากว่าทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ก่อนเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณดี แต่เมื่อโควิดระบาดระลอกใหม่ เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงรัฐบาลก็เลยต้องเปิดโครงงานคนละครึ่งเฟส 2 เพราะฉะนั้น การจะเปิดเฟส 3 ก็ต้องขอประเมินภาพรวมเศรษฐกิจอีกครั้ง ซึ่งมีความน่าจะเป็นว่าจะประเมินข้างหลังเสร็จสมบูรณ์โครงงานในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ถ้าหากจะเริ่มต้นใหม่ก็ต้องพิจารณาในเดือน เม.ย.-พ.ค. ถัดไป