02/04/2023
Breaking News

จุดตรวจโควิด กรุงเทพมหานคร (2 ก.ค.) มีที่ไหนบ้าง ?

เปิดพิกัดจุดตรวจโควิดในกรุงเทพมหานคร วันที่ 2 ก.ค.64 มีทั้งหมด 6 แห่ง

555

วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ทำการประชาสัมพันธ์ จ.กรุงเทพฯ แจ้งพิกัดหน่วยบริการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ในพื้นที่จ.กรุงเทพฯ วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป มีทั้งสิ้น 6 สถานที่ ดังต่อไปนี้
1. สวนพญาไทภิรมย์ ถนนริมคลองสามเสน เขตพญาไท
2. ตลาดเอซีสายไหม เขตสายไหม
3. สนามกีฬาสรรเสริญ 72 พรรษา เขตมีนบุรี
4. สวนหลวงสแควร์ แขวงวังใหม่ เขตนิลุบลวัน
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่
6. วิทยาลัยเคล็ดวิธีราชสิทธาราม เขตบางบอน
เอกสารและเครื่องมือที่จะต้องใช้
• บัตรประจําตัวสามัญชนตัวจริงพร้อมสำเนา
• ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)
ดังนี้ ถ้าเกิดปรารถนาเอกสารรับประกันผลของการตรวจ ได้โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ในหน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ ยิ่งกว่านั้น ทางแอดไม่นเพจฯ แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมทางช่องคอมเมนต์ว่า ผู้เข้ารับการตรวจจะได้รับผลของการตรวจทางใจความ sms ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ภายใน 24 – 48 ชั่วโมงข้างหลังการตรวจ