25/03/2023
Breaking News

ดับฝัน รพ.วิภาวดี ยกเลิก สั่งวัคซีนโควิด Moderna

ประชาชนฝันสลาย! รพ.วิภาวดี ทำหนังสือแจง เผยยกเลิกสั่งวัคซีนโควิดยี่ห้อ “Moderna” ด้านชาวโลกออนไลน์เชื่อถูกบีบและขัดขวางจนทำให้ยกเลิกการสั่งซื้อ

ช่วงวันที่ 6 พฤษภาคม โรงหมอวิภาวดี ได้ทำหนังสืออธิบายถึงการสั่งซื้อวัคซีนวัววิด-19 ว่า เรียน ท่านผู้แสดงความพอใจสำหรับเพื่อการรับวัคซีน Moderna กับโรงหมอวิภาวดี ดังที่โรงหมอวิภาวดี ได้ให้ความเอาใจใส่กับการนำเข้าวัคซีนทางเลือก โดยหวังให้ราษฎรสามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยด่วนที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งท่านได้มีความสนใจวัคซีนทางเลือก (Moderna) กับโรงหมอวิภาวดี นั้น

โดยที่การดำเนินการจัดซื้อวัคซีน ณ เหตุการณ์ตอนนี้ ทำให้โรงหมอวิภาวดีให้คำตอบที่ชัดแจ้งแก่ทุกท่านมิได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในระยะเวลาใด ซึ่งโรงหมอจัดว่าอาจเกิดการเสี่ยงแก่ท่าน รวมทั้งเป็นเรื่องจำเป็นที่จำเป็นต้องแจ้งเรื่องจริงประเด็นนี้ต่อผู้ใช้บริการทุกท่านที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดยาโดยด่วนที่สุด โรงหมอวิภาวดีจึงใคร่ครวญตกลงใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังที่กล่าวถึงแล้ว โรงหมอวิภาวดีจึงปรารถนาขอโทษทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ รวมทั้งขอให้ท่านกรุณาเข้าใจในเรื่องความจริงใจรวมทั้งสุจริตใจของโรงหมอที่มีต่อทุกท่าน ดังนี้ ถ้าหากโรงหมอวิภาวดีได้รับความแจ่มแจ้งสำหรับเพื่อการที่จะทำให้ท่านได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือก โรงหมอจะขออนุญาตติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อสอบถามความจำเป็นต่อไป ขอขอบคุณมาก โรงหมอวิภาวดี

ดังนี้ภายหลังที่ได้มีการโพสต์ใจความดังที่กล่าวถึงแล้วออกไป ชาวโลกออนไลน์ได้แสดงความเห็นจำนวนมาก โดยส่วนมากมีความเห็นว่า น่าจะมีเหตุที่เกิดจาก รพ.โดนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบีบรวมทั้งบีบคั้น กีดกั้นการนำเข้าวัคซีน จนไม่สามารถจัดซื้อได้ …