25/03/2023
Breaking News

ด่วน! “อนุชา” เปิดเผย ความเห็น มส. ชี้การกระทำ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจพระสงฆ์

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เปิดเผย มติ มส. ชี้การกระทำ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าเกณฑ์ให้ความคิดเห็นทางด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.ดำเนินการสอบด่วน

วันที่ 4 พฤษภาคม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง ให้ความคิดเห็นการทำงานของรัฐบาลช่วงเหตุการณ์วัววิด-19 ผ่านสื่อหนทางต่างๆทั้งยังมีการกระทำการโฆษณาโปรโมทขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งให้ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติ เสนอหัวข้อนี้ต่อห้องประชุมมหาเถรสโมสรเพื่อใคร่ครวญข้อคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งนับว่าไม่เป็นธุระของวัด
นายอนุชา กล่าวว่า ล่าสุด ห้องประชุมมหาเถรสโมสร ครั้งที่ 11/2564 ช่วงวันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 ลงความเห็นมีความเห็นว่า พฤติกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วของพระมหาสมปองเข้าเกณฑ์การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมือง และก็เป็นการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม และก็มอบหมายให้ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติผสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวพันดำเนินการถัดไป
นายอนุชา กล่าวว่า ตนสั่งย้ำให้ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติ (พศ.) เร่งดำเนินการตามมติมหาเถรสโมสร (มส.) โดยเร่งด่วน โดยให้ผสานเจ้าอาวาสวัดสังกัดเดิม รวมทั้งเจ้าคณะปกครองสงฆ์ที่เกี่ยวพัน พร้อมตรวจทานการกระทำของพระสงฆ์ที่มีการกระทำที่ไม่ใช่ธุระของวัด เพื่อมิให้กำเนิดความเสียหายแวดวงสงฆ์และก็ศาสนาพุทธ.