21/03/2023
Breaking News

รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

เครือ รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย ย้ำวัคซีนมีจำกัด

thonn

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผู้รายงานข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี เปิดลงทะเบียนแสดงความพึงพอใจฉีดวัคซีนโมเดอร์ที่นา สำหรับกลุ่มสามัญชนทั่วๆไป โดยให้รายละเอียดคาดว่าพร้อมฉีดเดือน ต.ค.64 ดังนี้ วัคซีนโมเดอร์นาที่จะนำเข้ามามีปริมาณจำกัด
โดยจะฉีดวัคซีนผ่านเครือข่าย โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี ที่มีอยู่ทั้งประเทศ ดังต่อไปนี้
1.พื้นที่จ.กรุงเทพฯ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี1, โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี2 แล้วก็ โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี บำรุงเมือง
2.ภาคกลาง ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี บูรณาการ จ.ปทุมธานี, โรงพยาบาลงาม-จังหวัดธนบุรี จ.ปทุมธานี, โรงพยาบาลราชธานี จังหวัดอยุธยา แล้วก็ โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
3.ภาคเหนือ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลลานที่นา จ.จังหวัดเชียงใหม่
4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดธนบุรี จ.จังหวัดอุบลราชธานี, โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด แล้วก็ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดธนบุรี จ.กาฬสินธุ์
5.ภาคใต้ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลสิโรรส จังหวัดยะลา, โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จ.จังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แล้วก็ โรงพยาบาลจังหวัดธนบุรี ชุมพร จ.ชุมพร
6.ภาคทิศตะวันออก ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลสิริเวช จ.จันทบุรี
แม้กระนั้น ยังไม่มีจำนวนราคาที่ชัดเจนออกมา แต่คาดว่าจะเป็นราคาเดียวกันทั้งประเทศ ดังที่สัมพันธ์โรงหมอเอกชนเคยเจาะจงไว้ก่อนหน้านี้