29/03/2023
Breaking News

รมว.ศึกษาธิการ เผยความเห็นชอบห้องประชุม เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เผยมติที่ประชุมข้างหลังร่วมปรึกษาหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 เดือนพฤษภาคม เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยข้างหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการเรียนเบื้องต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการเกื้อหนุนการเรียนเอกชน (กช.) และสำนักงานเกื้อหนุนการศึกษานอกระบบและการเรียนตามสะดวก (กศน.) ว่า ที่ประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เพราะสถานการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมระบุขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสสำหรับเพื่อการเรียนรู้และสิทธิของเด็กนักเรียน ดังต่อไปนี้

• ช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 เดือนพฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษา อาจารย์ และพนักงาน เตรียมพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับเพื่อการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• อาจารย์ บางทีอาจไปเยี่ยมเด็กนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดยพินิจพิเคราะห์ตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แต่ กระทรวงเรียนจะประเมินผลเป็นระยะ สำหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัววิด-19 ไม่มาก สามารถเตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักตัวอย่างเช่นเดิม ส่วนตารางปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ต.ค. 2564.