29/03/2023
Breaking News

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนวันไหน เริ่มเมื่อไหร่เช็กเลย!

คนละครึ่งเฟส 4 คลังคาดเริ่มลงทะเบียนได้ในช่วงเดือน มี.ค. 65 ย้ำต้องจบคนละครึ่งเฟส 3 และปรับปรุงระบบให้พร้อมก่อนลุยเฟสต่อไป พร้อมมองอาจใช้วงเงินคงเหลือกว่า 1 หมื่นล้านบาท จากเฟส 3 ต่อ

นายเวทมนตร์ เพิ่มพิทยาประเสริฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดถึงโครงงานคนละครึ่งเฟส 3 ที่จะหมดในเดือน เดือนธันวาคม 64 ว่าจะไม่มีการขยายเวลาหมดออกไปพร้อมขอให้ประชากรที่ยังมีสิทธิหลงเหลืออยู่รีบใช้จ่ายก่อนหมดเขตในวันที่ 31 เดือนธันวาคม 64

ส่วนโครงงานคนละครึ่งเฟส 4 ดังที่สัมมนา คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงงานฯ จำเป็นจะต้องคอยให้โครงงานคนละครึ่งเฟส 3 สิ้นสุดลงเสียก่อน เพราะควรจะมีการปรับแก้ระบบหรือฐานข้อมูลให้ล้ำยุคเยอะขึ้นเรื่อยๆ ได้แก่ ร้านรวงบางรายไม่ Active ทำให้ระบบไม่มีความเร็ว อาจจะเริ่มทำระบบใหม่ โดยจำเป็นจะต้องปิดระบบเพื่อแก้ไข แล้วก็คัดเลือกกรองการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้แอปพลิเคชั่นให้สบายกับผู้ใช้งานเยอะขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือน

ทั้งนี้ โครงงานคนละครึ่งเฟส 4 คาดว่าจะเริ่มปฏิบัติการได้ในวันที่ 1 มี.ค.- 30 เม.ย. 65 โดยจะใช้วงเงินหลงเหลืออยู่คนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้ปฏิบัติการคนละครึ่งเฟส 4 ระหว่างนี้ยังคงจำเป็นต้องใช้เวลาปรับระบบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนด เดี๋ยวนี้ผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งที่ใช้วงเงิน 4,500 บาท ครบแล้วราว 7 ล้านคน เหลืออีก 20 ล้านผู้ที่ยังคงใช้ไม่หมด พอๆกับว่าจะมีเงินหลงเหลืออยู่ราว 1 หมื่นล้านบาท จึงเห็นว่าจะประยุกต์ใช้ต่อในโครงงานคนละครึ่งเฟส 4 ได้