29/03/2023
Breaking News

ลูกหนี้เร่เข้ามา! ธปท.เปิดเงื่อนไขเข้าร่วม”มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต”

“ธนาคารแห่งประเทศไทย” จับมือสถาบันการเงิน 22 แห่ง เปิด”มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล” ใครรู้ตัวว่าเป็นหนี้ ไปต่อไม่ไหว เช็กเงื่อนไขการเข้าร่วม รายละเอียดต่างๆได้ที่นี่

ธนาคารชาติ ร่วมกับสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อเฉพาะบุคคล จำนวน 22 แห่ง และ ที่ทำการศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อเฉพาะบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน”
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ก็เพื่อเป็นหนทางช่วยเหลือสามัญชนสำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้แบบครบวงจร โดยสามัญชนที่มีหนี้บัตรในรูปแบบต่างๆสามารถวิเคราะห์ข้อตกลงสำหรับการขอรับการเกื้อกูลได้
ส่วนข้อตกลงหรือแบบอย่างหนี้ที่ธนาคารชาติได้แบ่งพวกเอาไว้ มีด้วยกัน 3 กรุ๊ปดังต่อไปนี้

กรุ๊ปที่ 1 กรุ๊ปลูกหนี้ NPL ที่มีคำวินิจฉัยและเข้าสู่กรรมวิธีการบังคับคดีแล้ว

-ในกลุ่มนี้มีข้อเสนอให้ชำระเฉพาะเงินต้น ไร้ดอกเบี้ย

-มีการวางกรอบการจ่ายชำระหนี้ไว้ 3 ระยะ เป็นด้านใน 3 เดือน ด้านใน 3 ปี และด้านใน 5 ปี ถ้าเกิดชำระได้ตามแผนก็จะชูดอกเบี้ยให้ลูกหนี้

กรุ๊ปที่ 2 ลูกหนี้ NPLอยู่ในกรรมวิธีการฟ้อง(ตั้งแต่ก่อนฟ้องหรืออยู่ระหว่างฟ้อง)

-เมื่อสมัครเข้าร่วมมหกรรมฯ จะมีการรับเรื่องเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกรรมวิธีการไกล่เกลี่ยหนี้ของศาล

-ในกลุ่มนี้มีข้อเสนอผ่อนหนี้ ระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น ด้านใน 10 ปี ฯลฯ
กรุ๊ปที่ 3 กรุ๊ปที่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว ติดเกิน 3 เดือน

-รับข้อเสนอช่วยแปรสภาพหนี้เป็นระยะยาว มีระยะเวลาผ่อน 4 ปี อัตราค่าดอกเบี้ยจาก 16% เหลือ 12% ไม่เสียประวัติความเป็นมาเครดิตบูโร
เมื่อตรวจสอบวิเคราะห์ว่าตัวเองอยู่ในกรุ๊ปไหนแล้ว สามารถสมัครสมาชิกระหว่างวันแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – วันสงกรานต์ วันที่ 14 เม.ย. 64 ผ่านหนทางออนไลน์เหมาะ
-ที่ทำการศาลยุติธรรม

-กรมบังคับคดี

-ธนาคารชาติ

ในกรณีที่สามัญชนไม่ถนัดหนทางออนไลน์ สามารถติดต่อเหมาะ

-ศูนย์คุ้มครองป้องกันผู้ใช้บริการด้านการเงิน (ศคง.) โทร 1213 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.จะมีเจ้าหน้าที่ของ ธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยบริการกรอกข้อมูลให้
-หากเป็นช่วงๆนอกเวลากระทำการ สามารถส่งอีเมล์มาที่ fcc@bot.or.th ฝากชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไว้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

ภายหลังจากสมัครสมาชิกแล้วเสร็จ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปด้านใน 1 สัปดาห์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1213 หรือธนาคารชาติ