21/03/2023
Breaking News

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความคืบหน้า โครงงาน “เราชนะ” ภายหลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ สำหรับกลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานคนละครึ่งแล้วก็เราท่องเที่ยวด้วยกัน ที่ยืนยันตัวตนเสร็จข้างในวันที่ 27 มกราคม 2564 (กลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถตรวจทานผลการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บ www.เราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจทานสถานะผู้ได้รับสิทธิ “เราชนะ” มีดังนี้
1. เข้าสู่เว็บ www.เราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “ตรวจทานสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ที่นี่
3. กรอกข้อมูล เพื่อตรวจทานสถานะ
• เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• ชื่อสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบสมบูรณ์แล้ว กดคำว่า “ตรวจทานสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วก็ได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงงานเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท แล้วก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสกระทั่งวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวถึงมาแล้ว แล้วก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64

สำหรับกลุ่มประชากรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจทานสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความมุ่งมาดปรารถนาขอทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความมุ่งมาดปรารถนาได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์-8 มี.ค. 64 แล้วก็สามารถตรวจทานผลการทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บดังที่กล่าวถึงมาแล้วสิ่งเดียวกัน
แต่ กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกรอบ ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยช่วงวันที่ 19 ม.ค. 2564 แล้วก็กระทรวงการคลัง จะจัดว่าผลการพินิจพิเคราะห์ทวนสิทธิ์เป็นอันหมด.