27/03/2023
Breaking News

สรุปย้ำ ขยายล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวจังหวัดแดงเข้มถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

สรุปย้ำ ข้อกำหนดมาตรา 9 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 30 ขยายมาตรการล็อกดาวน์ เคอร์ฟิว จำกัดการเดินทาง 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ถึง 31 ส.ค. ประเมินทุก 14 วัน

วันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2564 จากในกรณีที่เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีแต่งตั้ง ผู้ช่วยพิธีกรศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (วัววิด-19) หรือ ศบค. แถลงภายหลังการสัมมนา ศบค.ชุดใหญ่ ว่า มีการปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) เพิ่มอีก 16 จังหวัด รวมเป็น 29 จังหวัด แล้วก็ใช้มาตรการเข้มงวดทั้งยังล็อกดาวน์ งดเว้นออกนอกที่พักอาศัยในยามค่ำคืน (เคอร์ฟิว) ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. การจำกัดการโยกย้าย รวมทั้งมาตรการอื่นๆโดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 เดือนสิงหาคม 2564 ไปอีก 14 วัน แล้วก็จะไตร่ตรองทบทวนประเมินอีกครั้งในวันที่ 18 เดือนสิงหาคม แต่ว่าถ้าเหตุการณ์ยังไม่ดีขึ้นบางทีอาจจะจะต้องขยายต่อไปจนกระทั่ง 31 เดือนสิงหาคม นั้น
ล่าสุดช่วงเวลากลางดึกวันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎเกณฑ์ออกตามความลับมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดกรบริหารราชการในเหตุการณ์เร่งด่วน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 30) โดยมีข้อความระบุในบางช่วงบางตอน ว่า
ข้อ 2 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด เพื่อการรอแล้วก็ลดแนวโน้มความรุนแรงของการระบาดที่จะเป็นผลมาจากการประมาณเหตุการณ์ของฝ่ายสาธารณสุขซึ่งเห็นควรให้ดำเนิ่นมาตรการเพื่อมุ่งจำกัดการโยกย้ายแล้วก็การจับกลุ่มของบุคคลสม่ำเสมอไป ก็เลยกำหนดให้บรรดามาตรการ สิ่งที่ไม่อนุญาต แล้วก็ข้อบัญญัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด ตามที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2564 อาทิเช่น
การลดแล้วก็จำกัดการโยกย้ายเดินทาง การห้ามออกนอกที่พักอาศัยในระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันพรุ่งนี้ การขนส่งสาธารณะ การปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐแล้วก็ภาคเอกชน แล้วก็มาตรการควบคุมบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการค้า หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง รวมทั้งบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่บุคลากรเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นภายใต้กฎเกณฑ์ดังกล่าวเท่าที่ไม่ขัดหรือถกเถียงกับกฎเกณฑ์นี้ ยังคงใช้บังคับสม่ำเสมอออกไป สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดทุกจังหวัด จนกระทั่งวันที่ 31 ส.ค. พุทธศักราช 2564
แล้วก็ข้อ 11 การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด ให้บุคลากรเจ้าหน้าที่สำรวจแล้วก็กำกับการทำตามมาตรการ สิ่งที่ไม่อนุญาต แล้วก็ข้อบัญญัติตามข้อกำหนดนี้ เป็นระยะเวลาสม่ำเสมอจนกระทั่งวันที่ 31 ส.ค. พุทธศักราช 2564 โดยให้ประเมินเหตุการณ์แล้วก็ความเหมาะสมของมาตรการตามข้อกำหนดนี้ทุกห้วงช่วงเวลา 14 วัน
ดังนี้ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป.