21/03/2023
Breaking News

สายมูห้ามพลาด! “หมอช้าง” เปิดบทสวดมนตร์บูชาดาวพฤหัสบดี รับความโชคดี!

“หมอช้าง” ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดัง โพสต์ภาพในอินยี่ห้อเอ็งรมส่วนตัว พร้อมใจความกล่าวว่า นำบทสวดดาวพฤหัสสำหรับไหว้วันที่ 29 มีนาคมมาฝากนะครับ พรุ่งนี้สามารถรับดาวพฤหัสโดยทำบุญด้วยเลข 5 หรือ 19 ที่วัด,โรงหมอสงฆ์ หรือบูชาพระที่บ้าน

คนใดที่ไม่สบายสามารถสวดบทนี้เวลา 11.48 น.ได้นะครับ

บทสวดบูชาดาวพฤหัสบดี

ตั้งนะโม 3 จบ
ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง
เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา
จิรัสสัง วายะมันตาปี เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง
พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

คาถาบูชาดาวพฤหัสบดี

ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ
(19 จบ )

mhochang1