29/03/2023
Breaking News

เงินอุดหนุนบุตรเดือน พ.ย. 600 บาทเข้าวันไหน เช็คที่นี่

เงินอุดหนุนบุตรเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 600 บาท เตรียมโอนเข้าบัญชีวันที่ 10 พ.ย.นี้ เตรียมตรวจเช็คสถานะสิทธิพร้อมข้อควรรู้สำหรับผู้ขอรับรายใหม่

เงินสนับสนุนบุตร หรือ โครงการเงินสนับสนุนเพื่อการอุปการะทารกตระเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีผู้ดูแลในวันพุธที่ 10 พ.ย. 2564 จำนวน 600 บาท โดยโครงการฯจะเบิกจ่ายตรงงวดและจ่ายตกเบิกให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่ธันวาคม 2558 – พ.ย. 2564 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการใคร่ครวญ ข้อมูลบริบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินสนับสนุนฯ ภายใน 25 ต.ค. 2564 โดยจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

ผู้ดูแลของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินสนับสนุนฯ (รายใหม่) เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ
ดังนี้มีคำแนะนำสำหรับผู้ดูแล ดังนี้

หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ
แม้มีการเปลี่ยน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการตำหนิดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็วทันใจ)
หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือเปล่า

ในขณะที่หนทางการติดต่อซักถามข้อมูล หรือ ตรวจสอบสถานะ สามารถเช็คได้ดังนี้

ศูนย์ปฏิบัติงานโครงการเงินสนับสนุนเพื่อการอุปการะทารก

โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199(ในวันเวลาราชการ จันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม.

โทร. 1300 ตลอด 1 วัน

เว็บไซต์กรมกิจการค้าเด็กและเยาวชน