29/03/2023
Breaking News

เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 เดือนกุมภาพันธ์) สำนักงานบริหารหนี้ฯ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนขาย ดังเช่น – บมจ.กรุงเทพ บมจ.กรุงไทย บมจ.กสิกรไทย รวมทั้ง บมจ.ไทยการค้าขาย
“ประชาชาติธุรกิจ” เก็บรวบรวมขั้นตอนการจองพันธบัตร “เราชนะ” ทั้งยัง 2 แนวทาง ดังนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : คนซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน จะต้องติดต่อสาขาธนาคารตัวแทนขาย เพื่อขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้น สามารถทำรายการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นรวมทั้งเว็บไซต์ Mobile banking ของ 4 ธนาคาร ที่เปิดจำหน่าย
จองผ่านสาขาธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 : คนซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อลงทะเบียนพอดีธนาคารตัวแทนขาย ดังนี้
• ธนาคารไทยการค้าขาย
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกรุงเทพ
• ธนาคารกสิกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบกิจการลงทะเบียน มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินออม (จะต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์)
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้นสามารถทำรายการซื้อขายแลกเปลี่ยนพอดี สาขาธนาคารตัวแทนขาย