02/04/2023
Breaking News

เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านค้าเราชนะ ที่ลงทะเบียนร่วมโครงการเราชนะ ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วก็มีการเปิดใช้งานแอปฯถุงเงิน ส่วนร้านธงฟ้าฯ แล้วก็ร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง ที่ปรับแต่ง(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด สามารถรองรับการใช้จ่ายของสามัญชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 ก.พ.64) หลังโครงการเราชนะ เริ่มโอนวงเงินช่วยเหลือช่วยเหลือค่าครองชีพ ให้แก่สามัญชนที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรุ๊ปผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เมือง งวดแรกปริมาณ ปริมาณ 675 หรือ 700 บาท สุดแต่กรณีแล้ววันนี้(5 ก.พ.64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 อาทิตย์ต่อเนื่องกัน

วิธีใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของสามัญชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังต่อไปนี้
แนวทางการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย บัตรสวัสดิการที่เมือง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือกบัตรสวัสดิการฯ
-สแกนบัตร
-กำหนดจำนวนเงิน
-รับรองการจ่ายเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนบริเวณใบหน้า

-ทำรายการเสร็จ
แนวทางการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-กำหนดจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน