27/03/2023
Breaking News

เปิดปฏิทิน “วันหยุด” พฤษภาคม 2564 มีวันไหนบ้าง? และมีวันหยุดยาวติดต่อการจำนวนหลายวันหรือไม่?

เข้าสู่เดือนที่ 5 ของปี 2564 แล้ว แม้จะผ่านตอนวันหยุดยาวเทศกาลวันสงกรานต์ บางคนได้เดินทางกลับบ้านเกิด หรือเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆแม้กระนั้นปีนี้นับเป็นปีลำดับที่สองที่ทุกคนยังจำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือเป็นประจำเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของวัววิด-19 กลับมาร้ายแรงอีกรอบ

dayoff1

เหมือนกันกับพฤษภาคม 2564 แม้จะมีวันหยุดอยู่ยาวนานหลายวัน แม้กระนั้นก็ยังคงจำเป็นต้องดำรงชีวิตอย่างละเอียดกันถัดไป โดย “วันหยุด” ในพฤษภาคมของปีนี้ มีทั้งวันหยุดรายปี และวันหยุดพิเศษที่ คณะรัฐมนตรี ลงความเห็นเคาะวันหยุดประจำภาคเพิ่มอีกเข้ามาอีกด้วย “กรุงเทวดาธุรกิจออนไลน์” ได้สรุปวันหยุดเมนส์พฤษภาคม 2564 ไว้ดังต่อไปนี้

• วันหยุดพฤษภาคม 2564

สำหรับวันหยุดพฤษภาคม 2564 มีทั้งหมดทั้งปวง 5 วัน อย่างเช่น

– วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงาน (วันหยุดภาคเอกชน)

– วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 วันหยุดทดแทนวันแรงงาน

– วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล

– วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันหยุดเทศกาลบุญบั้งไฟ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันหยุดประจำภาค)

– วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา

ทั้งนี้จึงทำให้พฤษภาคม 2564 มีวันหยุดยาวทั้งหมดทั้งปวง 4 วันเป็นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ วันหยุดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มีทั้งวันที่ได้หยุดทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชน และบางวันอาจเป็นหยุดของภาคเอกชนอย่างเดียว ซึ่งควรสำรวจกับต้นสังกัดให้กระจ่างถูกอีกรอบ