02/04/2023
Breaking News

เปิดประวัติ วันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

ดังนี้ ธงชาติ ถือเป็นเครื่องหมายสำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้นๆซึ่งประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีพัฒนาการเรื่อยๆมา จนกระทั่งเป็น “ธงสามสี” สีแดง ขาว สีน้ำเงิน ดังเช่นว่าตอนนี้ กล่าวได้ว่า ธงชาติไทย ในแต่ละช่วงมีหน้าที่สำคัญต่อสถานะการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นที่คนรุ่นหลังควรศึกษาค้นคว้ารวมทั้งทำความเข้าใจ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลก็เลยมีมติเห็นดีเห็นงามกำหนดให้วันที่ 28 เดือนกันยายน ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) เพื่อรำลึกถึงที่ไปที่มาของธงชาติไทย โดยเริ่มปีแรกในวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

ตามหลักฐานต่างๆรวมทั้งบันทึกเหตุการณ์ของประเทศฝรั่งเศส ทำให้พวกเราทราบข้อมูลว่า ธงชาติไทยผืนแรกเกิดขึ้นในยุคกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับเพื่อการค้าขายทางแม่น้ำในตอนรัชกาลสมเด็จพระทุ่งนารายณ์มหาราช ซึ่งธงชาติไทยผืนแรกนั้นเป็นธงผ้าสีแดงเกลี้ยง โดยมีเรื่องมีราวเล่าว่า มีเรือสินค้าของประเทศฝรั่งเศสแล่นเข้ามาถึงป้อมของไทย แต่ไทยชักธงชาติฮอลันดาขึ้นรับ เพราะว่าไทยไม่มีธงชาติเป็นของตัวเอง ด้วยความที่ฮอลันดากับประเทศฝรั่งเศสไม่ค่อยจะลงรอยกัน เรือประเทศฝรั่งเศสก็เลยไม่ยินยอมยิงสลุตรับธงฮอลันดา (ยิงสลุตเป็นการยิงดินปืนออกจากปืนใหญ่ทั้งผอง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามาอย่างเป็นมิตร) ข้างไทยก็เลยต้องแก้ด้วยการนำธงสีแดงเกลี้ยงขึ้นแทนธงชาติ เรือประเทศฝรั่งเศสก็เลยยอมยิงสลุต ตั้งแต่นั้นไทยก็เลยจัดว่าธงสีแดงเป็นธงชาติ
รวมทั้งเป็นวันที่รำลึกถึงจังหวะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระโปรดโปรดเกล้าฯ ประกาศพ.ร.บ.ปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.ธง พ.ศ. 2460 โดยมีประโยชน์สำคัญเป็น การประกาศให้ธงสามสีเป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนกระทั่งตอนนี้ หลังจากมีการประกาศไว้ในวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2460 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ครบรอบ 104 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้ธงสามสีเป็นธงชาติไทย