27/03/2023
Breaking News

เปิดเรื่องราว ‘ตรีนุช เทียนทอง’ รัฐมนตรีว่าการสตรีคนแรกของศธ.

เปิดประวัติความเป็นมา “ตรีนุช เทียนทอง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแท่นรัฐมนตรีว่าการสตรีคนแรก ของกระทรวงศึกษาธิการ

หลังจากการที่เว็บ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 มี.ค.64 นั้น นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรก แล้วก็ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง ทั้งยัง 3 คน

“นางสาวตรีนุช เทียนทอง” นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์ทีแรกอีกด้วยเหมือนกัน ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง ทั้งยัง 3 คน

ประวัติความเป็นมา “นางสาวตรีนุช เทียนทอง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

• วันเดือนปีที่เกิด 12 ก.ย. 2515
• การเล่าเรียน
2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการเงิน WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University

ประวัติการทำงาน

2542 – 2544 เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ แบงค์กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2541 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป S.P.T. Civil Group Ltd.
• รองพิธีกร กระทรวงวัฒนธรรม
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริมือ มณิรินทร์)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญความเจริญรุ่งเรือง)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงยั่งยืนของคนเรา (นายสรอคอยรรถ กลิ่นประทุม)
• เหรัญญิก คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพรัฐสภาเอเซียแล้วก็แปซิฟิค (APPU)
• ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการท่องเที่ยว
• พิธีกรกรรมาธิการการท่องเที่ยว
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ ตระกูลศรีตระกูล)
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 ยุค
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 55 ของไทย

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พุทธศักราช 2551
• มหาวชิรมงกุฎ พุทธศักราช 2548
นอกนั้น “นางสาวตรีนุช เทียนทอง” ได้ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สิน แล้วก็หนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีเข้ารับตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสระแก้ว รวมทั้ง นพ.เจษฎา โชดดำรงสุข สมัยก่อนปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่ครอง แล้วก็ลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 494,981,474 บาท รวมหนี้สิน 2,536, 193 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของคนอื่น 416,016,596 บาท เป็นของนายเจษฎา คู่ครอง 70,449, 104 บาท ส่วนลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,474,773 บาท
โดยทรัพย์สินโดยมาก นางสาวตรีนุช แบ่งเป็นเงินฝาก 36, 163,608 บาท เงินทุน 38,587,406 บาท ที่ดิน โดยมากอยู่ในจ.สระแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี ราคารวม 298,447,200 โรงเรือนแล้วก็สิ่งก่อสร้าง ราคารวม 31,160,000 บาท สิทธิแล้วก็สัมปทาน ราคา 11,699,382 บาท ทรัพย์สินอื่นไม่มี