02/04/2023
Breaking News

Drive Thru รับเอกสารเรียนออนไลน์

พิษณุโลก 31 พ.ค.- โรงเรียนอนุบาลใน จ.พิษณุโลก จัดบริการ Drive Thru ให้ผู้ปกครองขับรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ เข้ามารับเอกสารแบบเรียนออนไลน์แบบไม่ต้องลงรถ ลดการแออัดในโรงเรียน โดยกำหนดเปิดเรียน 14 มิ.ย.

Screen

โรงเรียนสำหรับสอนเด็กอนุบาลโรจน์นวิทย์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก กำหนดให้ผู้ดูแลมารับแบบฝึกหัดของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อนำกลับไปให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ที่บ้าน หลังจากสถานศึกษาเลื่อนเปิดการศึกษาเล่าเรียนการสอนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน รวมทั้งการรับเอกสารได้จัดแจงรับแบบ Drive Thru ให้ผู้ดูแลขับรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ เข้ามาทางประตูข้างหลัง รวมทั้งมารับชีทตำราเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงจากรถยนต์


สถานศึกษาได้จัดจุดบริการรับชีทให้ผู้ดูแลไว้ 3 จุด รวมทั้งมอเตอร์ไซค์ 1 จุด เมื่อมาถึงจุดรับตำราเรียนเพียงแต่บอกระดับชั้น ก็สามารถรับเอกสารรวมทั้งขับรถออกจากประตูข้างๆสถานศึกษาได้ในทันที เพื่อลดการคับแคบของผู้ดูแล รวมทั้งเพิ่มความความสบายรวดเร็ว ตามมาตรการรักษาระยะห่างคุ้มครองป้องกันโควิด-19


ดังนี้ สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลกได้กลับมาอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดจากกรุ๊ปคลัสเตอร์ใหม่ เป็นกรุ๊ปพนักงานบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำใน อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 29-30 พฤษภาคม เจอผู้ติดเชื้อรอบใหม่ 12 ราย ด้วยเหตุว่าในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ จะมีสถานศึกษาปริมาณหนึ่งเริ่มเปิดภาคเรียนออนไลน์ในเวลาที่อีกปริมาณหนึ่งยังเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ กำหนดเปิดภาคเรียน 14 มิถุนายน ในเวลาที่นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เผยว่าจากสรุปข้อออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก อนุญาตให้สถานศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาตรฐานการคาดคะเน ความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus 325 ที่ จาก 471 สถานศึกษาที่เหลือเปิด 14 มิถุนายน โดยเปิดทำการเรียนการสอนแบบ on site ในวันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป รวมทั้งสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์การคาดคะเน ปริมาณ 2 ที่ ให้เร่งปรับแต่งก่อนเปิดการศึกษาเล่าเรียนการสอน ดังนี้ สถานศึกษาที่จะเปิดการศึกษาเล่าเรียนการสอน ในวันที่ 14 มิถุนายน ต้องผ่านหลักเกณฑ์การคาดคะเนความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus เช่นกัน.-สำนักข่าวไทย