02/04/2023
Breaking News

www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

สำรวจ www.พวกเราชนะ.com ลงทะเบียนวันพรุ่ง!! ต้องเตรียม เช็คสิทธิ์ คุณลักษณะ ลุ้นเงินแก้ไข 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดลงทะเบียน www.พวกเราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งโครงงาน “พวกเราชนะ” ได้รับความพึงพอใจจากสามัญชนติดตามข่าวข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้การ “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่ายังชีพให้แก่สามัญชน เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินแก้ไขโควิด” ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “พวกเราชนะ” ให้แก่สามัญชน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับม.ค. – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะไตร่ตรองจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมสามัญชนทุกกลุ่มอาชีพ

คุณลักษณะ ลงทะเบียน www.พวกเราชนะ.com

1. เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงงานฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมายี่ห้อ 33 โดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม ในขณะที่มีคุณลักษณะครบและไม่ครบตามข้อตกลงการได้รับคุณประโยชน์ชดเชยกรณีไม่มีงานทำจากสำนักงานประกันสังคมในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงงานฯ
3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ บุคลากร ผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าแรงจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงงานฯ ดังนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมายี่ห้อ 4 ที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของเมือง พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบปฏิบัติข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ปรับปรุงแก้ไขเสริมเติมในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงงานฯ
5. ไม่เป็นผู้รับเบี้ยบำนาญธรรมดาหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงจะประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ เริ่มวันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านเว็บ www.พวกเราชนะ.com

กรรมวิธีการเข้าไปที่เว็บ www.พวกเราชนะ.com รวมทั้งเริ่มกระทำการลงทะเบียน “พวกเราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 มกราคม64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยคราวนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ สามัญชนสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้เรื่อยไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บแล้วให้กดไปที่ปุ่ม “ลงทะเบียนพวกเราชนะ” แล้วจะมีรายละเอียดของโครงงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสิทธิ รวมทั้งข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับโครงงานพวกเราชนะ รวมทั้งมีช่องให้คลิก “รับรอง”
รวมทั้งเข้าสู่หน้ารายละเอียดส่วนบุคคล หน้านี้สามัญชนจำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบ ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล เลขหน้าบัตรประชาชน เลขข้างหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีที่เกิด รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าต่อมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่กล่าวถึงแล้วจะส่งเป็น sms ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะกระทำการประมวลผล ให้คอยชั่วประเดี๋ยว ภายหลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะมีข้อความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะจัดการสำรวจคุณลักษณะ ตามข้อตกลงโครงงาน

ถ้าหากพบปัญหาลงทะเบียน www.พวกเราชนะ.com ถามไถ่ได้ที่ สศค. โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 รวมทั้ง แบงค์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (1 วัน)